İletişim

İlgili Babalık ve Çalışma Koşulları

İlgili Babalık ve Çalışma Koşulları

Babaların çocuk gelişimine ve bakımına dâhil olmalarının önünde birçok engel bulunuyor. Toplumsal cinsiyet rolleri, babalar birer erkek olarak yetişirken ve babalığı deneyimlerken onlara çocuk bakımına dair bir bilgilendirme, yönlendirme veya deneyim aktarımı yapılmaması, uzun çalışma saatleri ve düşük kadın istihdam oranı gibi pek çok engel bunların arasında sayılabilir.

Ülkemizde evi geçindirme sorumluluğu ağırlıklı olarak babaların üzerinde. Babalar, bu sorumluluğu yerine getirebilmek için uzun saatler çalışıyorlar. Bu nedenle, ilgili ve sorumluluk üstlenen babalığın güçlenmesinde ve yaygınlaşmasında çalışma hayatının babalığı destekleyecek şekilde düzenlenmesi çok önemli bir yer tutuyor. Bu açıdan, özel sektör, insan kaynakları politikalarından ürün ve hizmetlerine kadar ilgili babalığı gündemine alarak, babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenebilmesi konusunda büyük bir değişimin öncüsü olabilir.

İş yerinizde ilgili babalığı desteklemek için siz neler yapabilirsiniz?

Müşterilerinizin, bayilerinizin, tedarikçilerinizin ilgili babalık konusunda bilgi sahibi olması için bilgi kaynaklarımızı paylaşabilir, iyi uygulamalar hakkında bilinç oluşturabilirsiniz.

İş yerinizde ilgili babalığı desteklemek için hayata geçirdiğiniz uygulamaları derleyerek paydaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ekosisteminizdeki diğer şirketlerin de ilgili babalığı desteklemesi için onları teşvik edebilir, yönlendirebilirsiniz.

İş yerinizde ilgili babalığı teşvik etmek amacıyla yapacağınız çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de iş birlikleri geliştirerek, çalışmalarınızın etkisini artırabilirsiniz.