İletişim

Kampanyalar

Çocuk Yaşta, Erken ve/veya Zorla Evliliklerin Önlenmesi Kampanyası

2018 yılında başlatılan “Babayım” kampanyası, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesinde babaların rolüne vurgu yapan mesajlar eklenerek 2020 yılında yeniden canlandırıldı. Çocuk haklarına saygılı, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliğe karşı olan, bu evliliklerin çocuğuna vereceği zararları bilen, yaşam şartları zor olsa da çocuğunun geleceğine sahip çıkan babaların sayısının artması amacıyla, mesajlar sosyal medya başta olmak üzere, farklı mecralar üzerinden yaygınlaştırıldı. Mesajların yaygınlaştırılması amacıyla üretilen çay tabağı, penuar, poster, broşür gibi materyaller, pandemi dönemine denk gelmesine rağmen ilgili babalık oluşumları ve gönüllü eğitimciler tarafından kahvehane ve berber gibi erkeklerin yoğun olarak bulunduğu mekânlarda dağıtıldı.

* Kampanya, “Çocuk Yaşta, Erken ve/veya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteğiyle yürütüldü.

Babayım Kampanyası​

2017 yılında hayata geçirilen “İlk İş Babalık” kampanyası’nın devamı olarak, 2018 yılında “Babayım” kampanyası başlatıldı. Kampanyayla tüm babaların, çocuklarını eşitlikçi ve şiddetten uzak bir ortamda büyütebilmeleri hedeflendi. Kampanya kapsamında “ilgili babalık” kavramıyla mesajları vurgulayan materyaller olarak, afiş ve billboard çalışmaları, tişörtler, broşürler, rollup’lar, balonlar ve çıkartmalar hazırlanarak, yereldeki grup liderlerine, ilgili babalık oluşumlarına ve belediyelere iletildi. Broşürler ve diğer materyaller Babalar Günü şenliklerinde, sertifika törenlerinde, kortej yürüyüşlerinde kullanıldı ve bu sayede geniş ölçekte farkındalık yaratıldı.

* Kampanya, “Eşitlik için Babalar da Burada Projesi” kapsamında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne (UN Women) bağlı Birleşmiş Milletler Güven Fonu (UNTF) desteğiyle yürütüldü.

İlk İş Babalık Kampanyası

2017 yılında hayata geçirilen “İlk İş Babalık” kampanyasıyla babaların erken yaşlardan itibaren çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk alması, çocuklarıyla iletişimlerinin artması, toplum genelinde ilgili babalık davranışlarının benimsenmesi ve yaygınlaşması hedeflendi. Kampanya çerçevesinde, ailede, mahallede, arkadaş arasında, iş yerinde ilgili babalık için destekleyici ortamlar oluşturmak üzere yayınlar çıkartıldı; eğitimler, seminerler, sohbetler, sergiler, şenlikler ve sosyal medya iletişimleri düzenlendi. Kısa sürede hızlı bir şekilde yaygınlaşan kampanyanın adı neredeyse markalaşarak bütün kampanyaların çatısı hâline geldi.

* Kampanya, “Eşitlik için Babalar da Burada Projesi” kapsamında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne (UN Women) bağlı Birleşmiş Milletler Güven Fonu (UNTF) desteğiyle yürütüldü.

Sen Benim Babamsın Kampanyası

AÇEV’in 2012 yılında başlattığı “Sen Benim Babamsın” kampanyasıyla, babalığın önemi ve babaların çocuğun hayatındaki ve aile içindeki rolü konusunda farkındalık yaratılması amaçlandı. 2013 yılında da devam eden kampanyayla birlikte Türkiye’de Baba Olmak: Cinsiyet Eşitliğinde Sorumluluklar, Haklar ve Çözümler Panelleri ve TV ve radyo programlarındaki canlı yayınlara katılım sağlanarak kamuoyunda farkındalık yaratıldı.

Baba Olmak Var Ya! / Benim Babam Var Ya! Kampanyası

AÇEV, babaların baba olmak konusunda hissettiklerini paylaştığı; çocukların ise babalarını anlattığı samimi sözler aracılığıyla ilgili babalığın önemini vurguladığı yeni kampanyasını, Baba Olmak Var Ya! ve Benim Babam Var Ya! sloganları ile 2023 yılında hayata geçirdi.

AÇEV, kampanya kapsamındaki mesajları, dört temel alan ve bunlara ek olarak savunuculuk çerçevesinde şekillendiriyor. Kampanya ile babanın çocuğunun bakımına katılması ve gelişimini desteklemesi; çocuğuyla birlikte zaman geçirmesi ve yakın bir ilişki kurması; birey olarak kabul ederek çocuğuyla demokratik ilişki geliştirmesi; kız ve oğlan çocukları arasında ayrım yapmaksızın eşit desteklemesi gibi temel alanlara dikkat çekmek hedefleniyor. Aynı zamanda kampanya, babalık uygulamaları ve babalık konusundaki algı üzerinde etkisi olan kurum, kişi ve aktörlerde farkındalık ve tutum değişikliği yaratacak savunuculuk mesajları içeriyor.