ekran-resmi-2018-04-16-11.58.01

İşyerlerinde İlgili Babalığı Destekliyoruz!

Babalar vakitlerinin önemli bir bölümünü işyerinde geçiriyorlar. Uzun çalışma saatleri, düşük kadın istihdam oranı, toplumun çocukla ilgili her türlü konuda ağırlıkla anneyi sorumlu görmesi ve yönlendirmesi gibi nedenler sonucu ilgili babalık davranışları geliştirmekte zorlanıyorlar. Biz inanıyoruz ki; meselesinin en önemli paydaşlarından biri olan özel sektör insan kaynakları politikalarından ürün ve hizmetlerine kadar ilgili babalığı gündemine alarak, babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenebilmesi için büyük bir değişimin öncüsü olabilir.

Özel sektörün bu amaçla neler yapabileceğine dair fikir vermesi ve rehberlik etmesi amacıyla “İşyerlerinde İlgili Babalığın Desteklenmesi” Rehberi’ni hazırladık.

Bağlantıyı kopyala